Hướng dẫn Attach và Detach database trong Sql Server 2012
Đầu tiên, các bạn khởi động Microsoft SQL Server Management Studio, connect vào server. Trong cây bên trái, click phải lên Mục Database -> Chọn Attach
Hướng dẫn Restore database trong Sql Server và cách khắc phục các lỗi xẩy ra
Bước 1: Trong cửa sổ của MSSQL Server Management Studio,Right_click trên mục Databases, chọn Restore Database…
Hướng dẫn generate script database trong SQL Server và cách tạo lại database từ scritpt đã có
Trong danh sách database hiện ra ở cột bên trái, chuột phải vào database cần generate chọn Task -> Generate Script…