TẠI SAO BẠN NÊN HỌC LẬP TRÌNH WEBSITE VỚI ASP.NET MVC 5?

04

Top 4 lĩnh vực CNTT được tuyển dụng nhiều nhất tại Việt Nam năm 2015

78.300

Kiểm tra tìm kiếm cho từ khóa "Tuyển dụng Lập trình viên ASP.NET MVC 5"

400-1000$

Là mức lương cơ bản cho người mới ra trường

BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP.NET MVC 5?

 • Đam mê lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Muốn bổ sung kiến thức về ASP.NET MVC 5
 • Có kiến thức cơ bản về Phân tích thiết kế CSDL:
 • Lập trình hướng đối tượng C#
 • ...
Nhân viên phát triển ứng dụng tại các doanh nghiệp, lập trình ứng dụng web theo mô hình MVC, học lập trình website với java framework - spring - strust ...

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC TẠI GTO-Academy?

Công nghệ đào tạo hàng đầu Thực hành trên nền tảng doanh nghiệp Môi trường học tập hợp chuẩn Quốc tế Bảo hành học tập trọn đời
Phương pháp giảng dạy Blended Learning & AMEDA chú trọng kỹ năng thực hành. Thực tập tại Công ty Phần mềm GTO-Software. Đơn vị đào tạo duy nhất tại Việt Nam áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 trong dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Duy trì mãi mãi lớp học công nghệ dành cho học viên đã tốt nghiệp.

BẠN LÀM ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC ASP.NET MVC5?

Thiết kế web, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2012, Razor view Engine, LINQ, Entity Framework, triển khai website lên host và các kỹ thuật nâng cao.

Thiết kế web, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2012, Razor view Engine, LINQ, Entity Framework, triển khai website lên host và các kỹ thuật nâng cao.

Phân tích và phát triển website ASP.NET MVC theo quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.Bảo vệ website ở mức độ tốt nhất với chế độ Authentication và Authorization.

Phân tích và phát triển website ASP.NET MVC theo quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.Bảo vệ website ở mức độ tốt nhất với chế độ Authentication và Authorization.

Kết hợp với các tiện ích web: JQuery, Bootstrap, Ajax, hiệu ứng... để đạt được website với độ hoàn thiện cao.

Kết hợp với các tiện ích web: JQuery, Bootstrap, Ajax, hiệu ứng... để đạt được website với độ hoàn thiện cao.

Hoàn thành một website ASP.NET MVC gồm các chức năng cơ bản, tương thích với các thiết bị khác nhau. Đưa lên host và quản trị.

Hoàn thành một website ASP.NET MVC gồm các chức năng cơ bản, tương thích với các thiết bị khác nhau. Đưa lên host và quản trị.

Thời gian học: 100h

NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEBSITE VỚI ASP.NET MVC 5

Phần
Nội dung chi tiết
01
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C#
 •   Tổng quan về .Net Framework 4.0
 •   Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C#
 •   Nhập xuất trong C#
 •   Các câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp
 •   Kế thừa đa hình, lớp trừu tượng, giao diện
 •   mảng
 •   Generic và Collection
 •   Làm việc với LINQ
02
Tổng quan về SQL Server 2012
 •   Giới thiệu về SQL Server 2012
 •   Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng, ràng buộc
 •   Thao tác với dữ liệu
 •   Tạo và sử dụng views
 •   Tạo và sử dụng thủ tục
 •   Tạo và sử dụng Trigger
03
Tổng quan về thiết kế web (html5,css3,javascript,jquery,bootstrap)
 •   Giới thiệu về HTML 5
 •   Các thẻ trong HTML 5
 •   Sử dụng CSS3
 •   Tìm hiểu về Javascript
 •   Tìm hiểu về jquery
 •   Đưa bootstrap vào trang web
 •   Bố cục trang chủ và trang quản trị
04
Lập trình web với asp.net mvc 5
 •   Giới thiệu về ASP.NET MVC 5
 •   Tìm hiểu về Controller
 •   Tìm hiểu về views
 •   Tìm hiểu về Models
 •   Kiểm tra dữ liệu hợp lệ
 •   Truy cập dữ liệu sử dụng Entity Framework, LINQ
 •   Tạo bố cục trang
 •   Sử dụng javascript, JQuery, Ajax
 •   Session, cookie, cache và tối ưu hóa
 •   Chứng thực người dùng và phân quyền
 •   Bảo mật
 •   Đa ngôn ngữ
 •   Xuất bản website lên host
05
Dự án khóa học
 •   Hướng dẫn phân tích thiết kế các chức năng trong ứng dụng
 •   Thiết kế database và các thành phần liên quan
 •   Thiết kế giao diện trang chủ và quản trị
 •   Xây dựng Models, Controller, Views cho trang chủ
 •   Xây dựng Models, Controller, Views cho quản trị
 •   Bảo vệ đồ án

HỌC VIÊN GTO-ACADEMY ĐÃ THÀNH CÔNG VÀ NGƯỜI TIẾP THEO CHÍNH LÀ BẠN!