Trang chủ » Kho tài liệu » Ngôn ngữ lập trình C


Cập nhật ngày: 8/1/2017 10:52:28 AM

Bài 01: Khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình CPhân biệt sự khác nhau giữa Câu lệnh, Chương trình và Phần mềm
Biết được quá trình hình thành ngôn ngữ C
Biết được khi nào dùng C và tại sao
Nắm được cấu trúc ngôn ngữ C
Hiểu rõ khái niệm giải thuật (algorithms)
Vẽ lưu đồ (flowchart)
Sử dụng được các ký hiệu dùng trong lưu đồ


Phần mềm, chương trình, câu lệnh