Trang chủ » Kho tài liệu » Ngôn ngữ lập trình C


Cập nhật ngày: 8/1/2017 10:49:43 AM

Bài 03 - Toán tử và biểu thứcHiểu được toán tử gán 
Hiểu được biểu thức số học
Nắm được toán tử quan hệ và luận lý (Relational and Logical Operators)
Nắm được toán tử luận lý nhị phân và biểu thức (Bitwise Logical Operators and Expression)
Hiểu được khái niệm ép kiểu (Cast)
Hiểu được độ ưu tiên của các toán tử