Trang chủ » Kho tài liệu » Lập trình CSDL SQL Server 2012


Cập nhật ngày: 4/5/2015 9:45:24 PM

Hướng dẫn Attach và Detach database trong Sql Server 2012Đầu tiên, các bạn khởi động Microsoft SQL Server Management Studio, connect vào server. Trong cây bên trái, click phải lên Mục Database -> Chọn Attach


1. Cách Attach database trong SQL Server 2005

Đầu tiên, các bạn khởi động Microsoft SQL Server Management Studio, connect vào server.

Trong cây bên trái, click phải lên Mục Database -> Chọn Attach

Trong cửa sổ tiếp theo, nhấn Add

Tìm đến thư mục chứa file .mdf và .ldf (lưu ý 2 file này phải để cùng thư mục). Chọn file .mdf, xong nhấn OK

Trở lại cửa sổ Attach, lúc này thông tin của database đã được thể hiện

Ở đây các bạn có thể gõ lại tên database tại ô "Attach As".

Xong nhấn OK. Chúc các bạn thành công.

2. Cách Detach database trong SQL Server 2005

Đầu tiên, các bạn khởi động Microsoft SQL Server Management Studio, connect vào server.

Trong cây bên trái, trong Mục Database , chuột phải vào database cần Detach -> Tasks -> Detach…

Trong cửa sổ tiếp theo, Check vào ô Drop Connections (để ngắt toàn bộ kết nối đến database này) -> Nhấn OK