Trang chủ » Kho tài liệu » Lập trình CSDL MySQL


Cập nhật ngày: 4/22/2015 11:11:08 AM

Làm quen với phpMyAdminphpMyAdmin là một công cụ nguồn mở miễn phí được viết bằng PHP được dùng để xử lý quản trị của MySQL thông qua một trình duyệt web...


Khởi động WAMP, mở trình duyệt, nhập đường dẫn http://localhost/phpmyadmin/

Làm quen với phpMyAdmin

Trong đó:

Trong series này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phpMyAdmin bằng các câu lệnh SQL.
 

Nguồn: vietobject