Trang chủ » Kho tài liệu » Lập trình CSDL MySQL


Cập nhật ngày: 4/22/2015 11:10:29 AM

Tạo một cơ sở dữ liệu trong MySQL với phpMyAdmin
Trước khi có thể tương tác với MySQL, bạn cần phải tạo một cơ sở dữ liệu trước.

 

Cú pháp câu lệnh SQL để tạo cơ sở dữ liệu như sau:

CREATE DATABASE têncơsởdữliệu

B1: Khởi động WAMP, nhập đường dẫn http://localhost/phpmyadmin/ vào trình duyệt

Tạo một cơ sở dữ liệu trong MySQL với phpMyAdmin

B2: Chọn thẻ SQL, một bảng như sau sẽ hiện ra

Tạo một cơ sở dữ liệu trong MySQL với phpMyAdmin

B3: Nhập câu lệnh để tạo cơ sở dữ liệu helloworld

Tạo một cơ sở dữ liệu trong MySQL với phpMyAdmin

B4: Sau khi nhập xong, click Go, nhìn sang cột bên tay trai, chúng ta sẽ thấy cơ sở dữ liệu helloworld

Tạo một cơ sở dữ liệu trong MySQL với phpMyAdmin


Nguồn: vietobject